AryaHospital
اخبار
تصویر
361 1402/06/18
کارگاه تئوری حریق
کارگاه تئوری حریق جهت آموزش سرپرستاران و سوپروایزرهای محترم و پرسنل بخش اداری
تصویر
571 1402/05/03
روز ملی فیزیوتراپی
دوم خرداد ماه روز ملی فیزیوتراپی
تصویر
375 1402/02/19
روز جهانی بهداشت دست ۵ می میلادی مطابق با ۱۵اردیبهشت ماه
مراسم گرامیداشت روز جهانی بهداشت دست ۵ می میلادی مطابق با ۱۵اردیبهشت ماه ۱۴۰۲در بیمارستان آریا برگزار شد
خدمات ما برای شما

فهرست پزشکان

جهت مشاهده فهرست پزشکان بیمارستان آریا بر روی بیشتر کلیک کنید
تعرفه های بیمارستان

تاریخ آخرین به روزرسانی : 1402/02/31

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

بدنبال ابلاغ آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در بیمارستان توسط وزارت بهداشت،
کمیته IPDبیمارستان آریا به منظور هماهنگی اجرای آئین نامه با حضور اعضاء زیر تشکیل یافت.

شرح وظایف پزشک واحد بیماران بین الملل (پزشک IPD)
شرح وظایف کارشناس واحد بیماران بین الملل (کارشناس IPD)
چاپ

بخش بیماران بین الملل (گردشگری سلامت )

بدنبال ابلاغ آئین نامه ضوابط فعالیت واحد بیماران بین الملل در بیمارستان توسط وزارت بهداشت،کمیته IPD بیمارستان آریا به منظور هماهنگی اجرای آئین نامه با حضور اعضاء زیر تشکیل یافت.
1- جناب آقای دکتر
فریدون آقاجانی (مدیرعامل)
2- جناب آقای محمدرضا یگانه (مدیریت)
....

گواهینامه اعتبار بخشی ملی

رسالت
ما مدیران و همکاران بیمارستان متعهدیم این مرکز درمانی را به بهترین مرکز درمانی شمال کشور ارتقاء دهیم.
و برآنیم جهت کسب رضایت مطلوب بیماران،همراهان و همکاران با بهره گیری از فن آوری های نوین درمانی،مدیریتی و پزشکانی مستعد