AryaHospital
تاریخ 1401/02/31         ساعت 17:35:52     گروه خبری اخبار

وبینار علمی احیاء نوزادان با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان آریا برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا،  پنجشنبه  29  اردیبهشت ماه  وبینار علمی احیاء نوزادان برگزار شد در این برنامه آموزشی به  همت کمیته علمی بیمارستان آریا و به صورت مجازی و با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان آریا  برگزار شد ،  گفتنی است  دبیر علمی و دبیر اجرایی وبینار: دکتر رضا شرفی بود که این وبینار با حضور دکتر سیدامیر کیائی، دکتر ابراهیم مسعودی برگزار شد.