AryaHospital
تاریخ 1401/01/26         ساعت 01:57:18     گروه خبری اخبار

وبینار علمی تفسیر گازهای خون شریانی با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان آریا برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا،  پنجشنبه  25  فروردین ماه  وبینار علمی تفسیر گازهای خون شریانی  برگزار شد در این برنامه آموزشی به  همت کمیته علمی بیمارستان آریا و به صورت مجازی و با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان و بیمارستان آریا  برگزار شد ،  گفتنی است  دبیر علمی و دبیر اجرایی وبینار: دکتر محمد حقیقی بود که این وبینار با حضور دکتر آزیتا تنگستانی نژاد، دکتر الهام رمضان زاده،  دکتر سمانه غضنفر طهران برگزار شد.