AryaHospital
هیئت مدیره
چاپ
head ریاست هیئت مدیره
آقای دکتر جعفر شریفیان
متخصص ارتوپدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال 90-96
profile مدیرعامل
دکترفریدون آقاجانی
نورولوژیست پست الکترونیک :
profile مدیر داخلی
محمدرضا یگانه
  
پست الکترونیک :
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1400/04/15