AryaHospital
هیئت مدیره
چاپ
head ریاست هیئت مدیره
آقای دکتر فکری
متخصص جراحی زنان و زایمان دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال 90-96
profile مدیرعامل
دکتر اله وردی اکبری
متخصص جراحی عمومی پست الکترونیک :
profile مدیر داخلی
دکتر محمد ایزددوست
پزشک عمومی 
پست الکترونیک :
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/06/01