AryaHospital
هیئت مدیره
چاپ
head ریاست هیئت مدیره
آقای دکتر جعفر شریفیان
متخصص ارتوپدی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال 90-96
profile مدیرعامل
دکترفریدون آقاجانی
نورولوژیست پست الکترونیک :
profile مدیر داخلی
دکتر محمد ایزددوست
پزشک عمومی 
پست الکترونیک :
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1399/12/09