AryaHospital
مدیریت اطلاعات سلامت
اهمیت روزافزون بهره گیری از اطلاعات بطور فزاینده ای دانش اطلاع رسانی را توسعه داده است و بخش مدارک پزشکی بیمارستان آریا رشت با بهره گیری از نیروهای تحصیلکرده و با تلاش در اجرای دقیق استانداردهای اصول مدیریت اطلاعات سلامت در راستای ارائه خدمات سلامت با واحد های زیر مشغول بکار می باشد

واحد آمار
واحد کدگذاری و طبقه بندی بین المللی بیماریها و اعمال جراحی ICD
واحد بایگانی مدارک پزشکی
نقش و اهمیت مدارک پزشکی :
 • به عنوان اساس برنامه ریزی و اطمینان از ادامه مراقبت از بیمار
 • ابزار ارتباطی بین کادر درمان
 • جهت تهیه و تدوین مدارک مستند از جریان بیماری و درمان بیمار
 • فراهم آوردن بستر اطلاعاتی جهت مطالعه بررسی و ارزشیابی
 • پشتیبانی قانونی از بیمار بیمارستان و کارکنان مسئول
 • تهیه اطلاعات برای استفاده در هزینه های درمانی
 • آموزش و پژوهش

 • کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت : آقای وثوقی
  با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در بخش مدارک پزشکی و ارزشیابی و اعتبار بخشی بیمارستانی


  آقای محمد مودب بایگانی و آمار

  آقای امیربانواندخت بایگان اداری

  تاریخ آخرین به روزرسانی : 1403/01/08