AryaHospital
رسالت و چشم انداز
رسالت
ما مدیران و همکاران بیمارستان متعهدیم این مرکز درمانی را به بهترین مرکز درمانی شمال کشور ارتقاء دهیم.
و برآنیم جهت کسب رضایت مطلوب بیماران،همراهان و همکاران با بهره گیری از فن آوری های نوین درمانی،مدیریتی و پزشکانی مستعد و با رعایت قوانین و استانداردهای ابلاغ شده در جهت بهبود سطح سلامت بیماران با حفظ ارزش های انسانی و اسلامی و رعایت اصول و اخلاق پزشکی با تکیه بر عملکرد مبتنی بر شواهد،نقش موثر وسازنده ای ایفا کنیم

بیانیه چشم انداز
بیمارستان آریا با پیشتازی در بهره گیری از خدمات نوین درمانی و تشخیصی ،همراه با افزایش رضایتمندی و مشارکت بیماران،مراجعان و کارکنان، معرف الگویی موفق در مدیریت پیشرفته بیمارستانی می باشد.
بر آنیم با تکیه بر همت و تلاش پزشکان و پرسنل خود در کنار مشارکت فعال بیماران و سازمان های ذینفع با بهره گیری از برنامه های مختلف آموزشی نوین، کیفیت خدمات بالینی را بطور مستمر ارتقاء داده و به عنوان برترین مرکز درمانی شمال کشور شناخته شویم .
اصول ارزش ها
  • التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران
  • رعایت اخلاق پزشکی و پرستاری
  • رعایت حقوق و کرامت انسانی
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای درمانی،تشخیصی و رفاهی بیماران
  • رعایت موازین زیست محیطی، سلامت انسان ها و  نعمت های الهی
  • نوآوری،ابتکار،خلاقیت
  • شور و نشاط سازمانی
  • نظم و انضباط
  • یادگیری و آموزش مستمر