AryaHospital
مترون
سرکار خانم اکبری
مدیر پرستاری
دفتر پرستاری بیمارستان آریای رشت زیر نظر هیئت مدیره بیمارستان در امور برنامه­ ریزی و ارتقای کیفی و بهبود مستمر فعالیت­ها ارایه خدمات پرستاری و تعیین خط­ مشی و اتخاذ روش­های مناسب و تعیین حدود و زمان­بندی برای رسیدن اهداف مورد نظر ارایه راهکار بهینه به مسئولین بخش­ها و ایجاد شرایط مناسب جهت استفاده بهینه از منابع موجود و ایجاد هماهنگی و مشارکت فعال در برنامه ­ریزی­های بهداشتی – درمانی فعالیت می­کند.
دفتر پرستاری بیمارستان آریای رشت با کادر مجرب ذکر شده در ذیل وظایف خود را دنبال می­کنند
 • طیبه پلرودی – سوپروایزر بالینی 
 • مریم کاظمی – سوپروایزر آموزشی
 • آیدا صالحی نسب - سوپروایزر ارتقاء سلامت 
 •  مهناز ساده کار– سوپروایزر بالینی 
 • آمنه امام چاهی- سوپروایزربالینی
 • لیدا احمدی - سوپروایزر کنترل عفونت
 • ژاله زبردست - سوپروایزر بالینی شب
 • عسگر مباشر امینی  - سوپروایزرشب
 • اهداف استراتژیک دفتر پرستاری
 • تدوین منشور اخلاقی سازمان به منظور ایجاد کارایی دولت و برخورد مشفقانه و مناسب با بیماران
 • بازنگری و اجرای خط مشی ها و اقدامات درمانی مربوط به بیمارستان
 • محاسبه نیروی پرستاری مورد نیاز، بکارگیری و تعیین صلاحیت حرفه ای و غیرحرفه ای کادر پرستاری
 • محاسبه و چینش پرسنل در هر نوبت کاری متناسب با تعداد بیماران و حجم کار در بخشها
 • برنامه ریزی و مدیریت در بحران، مدیریت خطر، ایمنی، کنترل عفونت، بهداشت محیط، سلامت شغلی
 • ارزیابی نیازهای آموزشی کلیه کادر پرستاری جهت دستیابی به اهداف برنامه استراتژیک
 • برنامه بهبود کیفیت سازمان و استانداردهای مراقبتی از بیماران
 • ارزیابی عملکرد پرستاران و اثربخشی مراقبت­های پرستاری
 • اجرا و پایش بهبود کیفیت و مداخلات اصلاحی با شاخص­های عملکردی اختصاصی، قابل اندازه­ گیری و واقع بینانه و با زمان­بندی مشخصی.
 • بررسی تحلیل نتایج ممیزی داخلی و طراحی و اجرای برنامه­های مداخله­ای مناسب و اطلاع­رسانی آنها به مدیران و دست­اند­کاران
 • اهم عملکرد دفتر پرستاری
  1. تهیه چک لیست استاندارد برای کنترل بخش­های مختلف از معاونت درمان و کنترل بخش­ها طبق مفاد آن به طور ماهانه و اعلام نواقص به ریاست بیمارستان به منظور مداخله در رفع آنها.
  2. مصاحبه با کارکنان جهت تعیین توانمندی در توزیع به بخش­های مختلف
  3. تهیه شناسنامه برای کلیه بخش ها با امکان ارایه کلیه مشخصات بخش­ها به لحاظ نقشه، پرسنل، وضعیت آموزش، کنترل عفونت، صورتجلسات، گزارش بازدیدها و ... .
  4. تهیه و ارسال دستورالعمل و گایدلاین های پرستاری و استانداردها در HIS – مراقبت های پرستاری اتاق عمل و ریکاوری – آموزش – کنترل عفونت.
  5. برآورد مرتب پرسنل بخش ها به طور ماهانه با محاسبه کمبودهای پرسنلی و بازندگی و تصحیح مشکلات پرسنلی.
  6. برآورد میزان متوسط ارایه خدمت در هر بخش و تنظیم ترکیب پرسنلی.
  7. برنامه ریزی بازدید دسته جمعی از بخش ها در شیفت­ها ارایه گزارش بازدید به سرپرستاران به جهت رفع نواقص.
  8. بازنگری، تصحیح و تکمیل چک­ لیست­های بازدید از بخش­ها به طوری که کامل­ترین چک­لیست­ها را داشته باشیم و برای کلیه بخش های تخصصی چک لیست ویژه آنها تهیه بودند:
  9. برگزاری جلسات مرتب حاکمیت بالینی و اعتباربخشی و سرپرستاران و ارسال صورتجلسات به بخش­ها جهت اطلاع همکاران محترم
  تاکید بر برگزاری جلسات دوره­ای پرسنلی در بخش­ها و ارسال صورتجلسات آنها به دفتر پرستاری
  10. برنامه ­ریزی و برگزاری کمیته­های بیمارستانی
  11. برگزاری کلاس­های آموزشی جهت پرسنل
  12. بازبینی و تکمیل پرونده­ های بهداشتی پرسنل
  13. کنترل و بازبینی ترالی وارده و اورژانس در بخش­ها و در صورت نقص و خرابی جایگزین کردن تجهیزات جدید
  14. اجرا طرح رضایتمندی بیماران در بخش­ها
  15. ارتقای سلامت مادران در بخش­های زنان
  16. بازنگری و تکمیل بایگانی دفتر پرستاری و کلاسه­ بندی کامل دستورالعمل بخش­نامه­ها و مکاتبات
  17. تنظیم برنامه گروه احیاء در سر شیفت شبانه ­روزی و نصب در محل مناسب و قابل رویت بر روی تابلوی اعلانات در بخش­ها.
  18. ثبت نام و مشخصات و رشته تحصیلی متقاضیان کار در دفتر مخصوص
  19. کنترل و نظارت بر تنظیم و تهیه کتابچه مجموعه توجیهی برای آشناسازی پرسنل جدید با دستورات روتین بخش­ها
  20. برنامه ریزی برای برگزاری کلاس های آموزشی لازم در زمینه اجرای صحیح احیای قلبی – ریوی و استفاده از دفیبریلاتور، ونتیلاتور و سایر تجهیزات تخصصی واحد مربوطه
  21. برگزاری کلاس­های آموزشی در زمینه نقش کادر پرستاری در تشخیص ارزش­ها
  22. کنترل نظارت در زمینه برخوردهای تشویقی و تنبیهی از طریق ابلاغ نامه
  23. برنامه ریزی برای دسترسی آسان به خدمات پاراکلینیکی در صورتی که این خدمات در خود بیمارستان ارایه نشوند.
  24. کنترل پذیرش، انتقال و ارجاع بیماران درون و برون بیمارستانی
  25. تجهیز دفتر پرستاری به یک نفر منشی، یک خط تلفن مستقل، یک خط تلفن بی­سیم و پیچر (فراخون کننده) دستگاه رایانه و امکانات لازم برای برگزاری جلسات موردنظر.
  26. کنترل و اطمینان از وجود تجهیزات و وسایل مورد نظر برای ارایه مراقبت مناسب از بیماران شامل: یخچال جداگانه برای داروها و کارکنان، وسایل حفاظت فردی، وسایل مناسب جهت دفع وسایل نوک تیز به تعداد کافی و وسایل شستشوی بهداشتی، تختها و برانکارد با قابلیت بالا و پائین (تنظیم ارتفاع) و دارای نرده های محافظ.
  27. همفکری و همکاری در سر و سامان دادن به وضعیت اورژانس و تفکیک پذیرش از اورژانس
  28. تکثیر و توزیع توصیه های کمیته کنترل عفونت به بخش ها با تناسب موضوعیت
  29. تکثیر و توزیع مقررات مراقبت های مدیریت شده در بخش ها با توجه به نیازها
  30. انجام پایش گرمایی و تکمیل فرم نرم افزار مربوطه هر شش ماه یکبار
  31. همکاری لازم جهت راه اندازی سایت بیمارستان
  32. توزیع و جمع­ بندی فرم­های نظرسنجی و طرح تکریم ارباب رجوع و استخراج نتایج به منظور ارایه خدمت بهتر
  33. تهیه پمفلیت­های آموزشی مخصوص هر بخش با همکاری پرسنل مربوطه

  راه اندازی سیستم تریاژ
  با توجه به بررسی­های بعمل آمده و تعداد مراجعین به اورژانس بیمارستان آریا به نظر می­رسد بعضی از ارباب رجوع که نیاز سریع به رسیدگی دارند به علت عدم وجود سیستم تریاژ در راستای ارایه خدمات مطلوب و حداقل زمان برای ارباب رجوع گام­های اساسی می­توان برداشت.
  هدف:
  کلیه ارباب رجوع با تشخیص­های درمانگاهی و اورژانسی مراجعه می­کنند و اکثر بیماران درمانگاهی و اقدامات غیرضروری پاراکلینیکی وقت طلایی بیماران اورژانسی را هدر می­دهد. در این راستا تریاژ مهمترین و اساسی­ ترین اقدام جهت ارایه خدمات مطلوب در کمترین زمان و افزایش تعداد نجات یافتگان می­باشد.