AryaHospital
تاریخچه
بیمارستان آریا در یک نگاه
بیمارستان آریا تاکنون ازنظر مکانی سه دوران را درمدت زمان حدود 50 سال پشت سرگذاشته است .
1- دوران نخست استقراردرکوچه مهتاب سالهای قبل از انقلاب که تحت سرپرستی آقایان دکترحیدری و دکتر زرین پر درخانه ای دوطبقه معمولی باچند اتاق بسیار ابتدائی وغیر استاندارد اداره می شد.

2- دوران دوم استقرار درسبزه میدان دریک ساختمان 4 طبقه استیجاری . توضیح اینکه باتوجه به تحولات منبعث ازانقلاب اسلامی و مهاجرت پزشکان صاحب امتیاز فوق به آمریکا امتیاز بیمارستان توسط گروه پزشکی گیل ودیلم بیش ازچهل نفر از مهمترین رشته های مختلف جراحی خریداری شد و به همت و تلاش همکاران و معاضدت بیدریغ اولیإ امر دراستان به ویژه حضرت آیت الله احسانبخش جابجائی انجام گردید.
3- دوران سوم و استقرار در محل فعلی نزدیک فرودگاه رشت و کنار شاهراه رشت انزلی توضیح اینکه سالها بود که درشهر رشت مرکز استان گیلان نیاز به وجود یک بیمارستان مجهز که توان پاسخگوئی به بیماران نیازمند راداشته باشد احساس می گردید ومخصوصاً جامعه پزشکی ازفقدان آن رنج میبرد بیمارستانهای دولتی صرفنظر از مشکلات همیشگی باوجود تلاش وکوشش هائی که درآن سالها بعمل میآمد هرگز نتوانستند به این آرزو نیازجامعه عمل بپوشانند مخصوصاً پراکندگی تخصص های گوناگون دربیمارستانهای مختلف شهرباعث سرگردانی ومشکل آفرینی برای بیماران میشد . لذا به همت همکاران برای تحقق بخشیدن به این هدف زمینی بمساحت حدود هیجده هزامترمربع نزدیک فرودگاه خریداری وبیمارستان بصورت فعلی احداث گردید بیمارستان باحدود یکصد وده تخت درشهریورماه 1371 افتتاح وشروع به بهره برداری نمود. با زیاد شدن تعداد همکارانی که بعداً به جمع پیوستند واندیشه همیشه بروز بودن دراین چند سال همواره توسعه وگسترش وتهیه تجهیزات وابزار لازم پزشکی مطمع نظر قرارگرفت تا آنجا که علاوه بر ایجاد بخش سی تی اسکن وآنژیوگرافی اقدام به ساختن بخش جراحی قلب باز گردید . درضمن برای رفع کمبود تخت بزودی بخش آی سی یو جدید باده تخت وباتوسعه بخش یک وسه تعداد دست کم 50 تخت برتختهای بیمارستان اضافه خواهدشد.

بیمارستان فعلاً دارای بخشهای زیر میباشد:
جراحی عمومی – ارتوپدی – جراحی مغزواعصاب – زنان وزایمان ، اورولوژی ، جراحی قفسه سینه – جراحی اطفال – جراحی ترمیمی وپلاستیک – فک وصورت – جراحی عروق – جراحی قلب باز – آنژیوپلاستی – جراحی چشم – جراحی گوش وحلق وبینی
بخشهای داخلی شامل بزرگسال – اطفال – نورولوژی – نفرولوژی – قفسه سینه- روماتولوژی – عفونی – اونکولوژی – قلب
بخشهای پاراکلنیک شامل – رادیولوژی – سی تی اسکن – آنژیوگرافی – آزمایشگاه
اهداف ورسالت : همانطورکه در بالا اشاره شد هدف ورسالت اولیه بنیانگذاران وهمکاران شرکت پزشکی گیل ودیلم درمرتبه اول ایجاد مرکز درمانی ای آبرومند ومطابق استانداردهای روز درشهر زادگاه خود بود که ازتمامی امکانات درمانی برخوردارباشد وبتواند پاسخگوی نیازمردم شهرواستان خود بویژه ازسرگردانی ها واعزام بیماران به مرکز خود داری شود ومخصوصاَ بتواند اعتماد واطمینان لازم را درمردم بوجود آورد. چیزی که به شهادت ذهنیتی که درجامعه دیده وشنیده میشود وهمین سیرصعودی مراجعه کنندگان توفیق دستیابی بدانرا تاحدود زیادی مشخص مینمایدفراموش نشود که بامشکلات ومعضلاتی که مردم با آن روبرو هستند مخصوصاً ازنظر وضعیت اقتصادی گرانی وتورم ، بالا رفتن عمر آدمی وابتلاء به بیماریهای صعب العلاج ازقبیل سرطانها و سیرصعودی جراحات ناشی ازتصادفات رانندگی تامین سلامت پر هزینه و ... رسیدن به چنین دست آوردها وایجاد رضایتمندی درجامعه به سادگی وسهولت انجام نمیگرفت اگر پزشکان محترم این مجموعه در تخصصهای گوناگون دربکارگیری آخرین امکانات وپدیده های علمی درمانی سعی وتلاش نمیکردند ودرضمن ازمساعدت وکمکهای لازم ورعایت وضعیت مالی بیماران با فتوت وبزرگواری دریغ نمیداشتند حاصل نمیشد . بدین امید که استمرار روز افزون این توفیق همچنان پایدار باشد.
تاریخ آخرین به روزرسانی : 1397/04/31