AryaHospital
آموزش اخبار آموزشی بیمارستان >  آرشیو اخبار و تازه ها
گروه های خبری راهنما
جستجو
تمام موارد اختیاری می باشند.
با انتخاب هریک از گروهها، اخبار مربوط به آن گروه را مشاهده خواهید کرد. برای بازگشت به حالت اولیه کلید "نمایش همگی" را فشار دهید.
تصویر
آموزش کارکنان 1397/12/26

برگزاری کلاس آموزشی ایمنی

تصویر
آموزش کارکنان 1397/12/26

برگزاری کلاس آموزشی CPR - اطفال