AryaHospital
تاریخ 1399/06/01         ساعت 18:04:55     گروه خبری اخبار

یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک باد
تصویر

 یکم شهریور زاد روز حکیم بوعلی سینا،بزرگ دانشمند و طبیب برجسته نامدار ایرانی جهان اسلام و روز پزشک بر تمامی طبیبان فرزانه  بیمارستان آریا  و جامعه پزشکی ایران  تبریک عرض مینماییم