AryaHospital
تاریخ 1398/06/17         ساعت 16:35:40     گروه خبری اخبار

کنفرانس علمی بیمارستان آریا "بیماریهای اتساعی عروق کرونر (Dilated Coronaropathy)" در چهارم مهر ماه برگزار خواهد شد
به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، کنفرانس علمی بیمارستان آریا "بیماریهای اتساعی عروق کرونر (Dilated Coronaropathy) "با امتیاز بازآموزی در پنجشنبه چهارم مهر 98 از ساعت 11 الی 14 در سالن کنفرانس بیمارستان آریا برگزار می گردد گفتنی است دبیرعلمی و اجرایی این کنفرانس علمی دکتر رضا پوربهادر (متخصص قلب و عروق - اینترونشیست) می باشد
 
 
 ریز برنامه کنفرانس علمی بیماریهای اتساعی عروق کرونر (Dilated Coronaropathy)
 
 
 
 
 
 
گروههای هدف

1- [2016] جراحی قلب و عروق* | فوق تخصص

2- [1713] بیماریهای قلب و عروق* | تخصص

3- [2012] بیماریهای قلب و عروق* | فوق تخصص

4- [1510] پزشکان عمومی* | دکترای حرفه ای

5- [1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکترای حرفه ای