AryaHospital
تاریخ 1398/02/04         ساعت 19:05:41     گروه خبری اخبار

همزمان با هفته سلامت، "پایگاه سلامت " با شعار «مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت» در بیمارستان آریا راه اندازی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا رشت، همزمان با هفته سلامت از اول تا هفتم اردیبهشت "پایگاه سلامت" با شعار «مراقبت های اولیه بهداشتی راهی به سوی پوشش همگانی سلامت» در بیمارستان آریا رشت راه اندازی شد. در این پایگاه  غربالگری سلامت با استقرار کارشناسان پرستاری،  با کنترل فشارخون و اندازه گیری BMI برای مراجعین بطور رایگان انجام می شود.

 آموزش های خودمراقبتی در مورد پرفشاری خون و دیابت، ترویج ورزش و تغذیه سالم با هدف مراقبت های اولیه بهداشتی و سلامت روان به مراجعین پایگاه سلامت ارائه می شود و در صورت لزوم مراجعین به کارشناس تغذیه یا متخصص مربوطه ارجاع می شوند.

گفتنی است هفته سلامت از سال 1382 در تقویم رسمی کشور گنجانده شد ( از تاریخ 18-24 فروردین) و از سال 1392 هرسال در تاریخ اول لغایت هفتم اردیبهشت برگزار می شود.