AryaHospital
تاریخ 1401/11/06         ساعت 06:00     گروه خبری اخبار

روز جهانی آموزش یک روز بزرگداشت بین‌المللی سالانه است که در ۲۴ ژانویه برگزار می‌شود و به آموزش اختصاص دارد
تصویر

 

 

 

 

 

 

روز جهانی آموزش یک روز بزرگداشت بین‌المللی سالانه است که در ۲۴ ژانویه برگزار می‌شود و به آموزش اختصاص دارد. در ۳ دسامبر ۲۰۱۸، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن روز ۲۴ ژانویه را به عنوان رو جهانی آموزش به منظور تجلیل از نقش آموزش در ایجاد صلح جهانی و توسعه پایدار اعلام کرد.

عملکرد بیمارستان خصوص آریا در روز جهانی آموزش ۴ بهمن :

-جلسه کارگروه درون بخشی جهت پیشبرد اهداف روز جهانی آموزش

-ارائه ی پمفلت آموزشی سبک زندگی سالم و تغذیه صحیح و شستشوی دست به مراجعین ، پرسنل و کادر اداری-تهیه پوستر آموزشی جهت اطلاع رسانی و نصب  

-آموزش چهره به چهره و فرد به فرد در بخش ها - آموزش تغذیه صحیح و سبک زندگی سالم جهت مراجعین در درمانگاه_آموزش شستشوی دست در بخش ها 

-آموزش دستگاه مانیتورینگ پرتابل و الکتروشوک توسط سوپروایزر آموزشی در بخش ها-تقدیر از پرسنل پرستاری فعال در امر آموزش