AryaHospital
تاریخ 1397/11/11         ساعت 19:10:32     گروه خبری اخبار

اعضای منتخب پرستاری بیمارستان آریا در دومین دوره کارگاه آموزشی پشتیبانی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی شرکت کردند
به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا؛ رویداد علمی IROSS و کارگاه پشتیبانی واحد فراهم آوری اعضای پیوندی با حضوردکترنجفی زاده - رییس انجمن فراهم آوری اعضای پیوندی ، دکتر قبادی - قائم مقام این انجمن و جمعی از مسوولان دانشگاه علوم پزشکی گیلان در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزارشد.این کارگاه آموزشی از 7 الی 11 بهمن ماه سال جاری در بیمارستان پورسینا رشت برگزار شد.
نحوه شناسایی بیماران مرگ مغزی ، نحوه انتقال این بیماران از مراکز تابعه به مرکز پیوند ، بیان مسایل حقوقی درباره رضایت پیوند اعضا، نگهداری ارگان های فرد مرگ مغزی ، آموزش اهدای سفیران عضو در راستای نهادینه کردن فرهنگ اهدای عضو در جامعه از اهداف این کارگاه بود.