AryaHospital
تاریخ 1400/06/27         ساعت 18:06:08     گروه خبری اخبار

بازدید مدیریتی از بخش اورژانس و آزمایشگاه توسط تیم ایمنی بیمار، آموزش به مادران باردار و تقدیر از رابطین فعال ایمنی در روز جهانی ایمنی بیمار انجام شد.
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، همزمان با روز جهانی ایمنی بیمار (17 سپتامبر) تیم مدیریتی بیمارستان آریا از بخش اورژانس و آزمایشگاه بیمارستان آریا بازدید کردند  و از رابطین فعال ایمنی بیمار تقدیر بعمل آمد همچنین کلاس آموزشی جهت مادران  در زمینه بهداشت عمومی ، تغذیه ، مراقبت های بهداشتی برای کودکان ، پیشگیری از بیماریها و واکسیناسیون  نیز برگزار شد.
گفتنی است  اهداف روز جهانی ایمنی بیماران  در سال 2021 ترویج آگاهی جهانی در مورد مسائل مربوط به ایمنی مادر و نوزاد ، به ویژه در هنگام زایمان است ، همچنین هدف آن انجام اقدامات پایدار برای اطمینان از زایمان ایمن و محترمانه ، فعال کردن استفاده ایمن از داروها و وسایل پزشکی در هنگام زایمان و تقویت ظرفیت و حمایت از کارکنان بهداشتی  می باشد.
 ضمننا پوستر های آموزشی مربوط  روز جهانی بهداشت تهیه  و  در سالن انتظار بیماران  و بخش زایمان نصب شد.