AryaHospital
تاریخ 1400/04/24         ساعت 19:35:41     گروه خبری اخبار

وبینار کاربرد اولترا سوند در ارزیابی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، امروز پنجشنبه 17 تیر ماه  وبینار کاربرد اولترا سوند در ارزیابی بیماران بستری در واحد مراقبتهای ویژه  برگزار شد در این برنامه آموزشی که به  همت کمیته علمی بیمارستان آریا و به صورت مجازی و با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان  برگزار شد مباحث آموزشی شامل روشهای بررسی عملکرد بطن چپ  توسط دکتر مونا نقشبندی  متخصص بیماریهای قلب و عروق (فلوشیپ اکوکاردیوگرافی قلب)، روشهای بررسی عملکرد بطن راست و تشخیص آمبولی توسط دکتر انوش دهنادی مقدم فلوشیپ مراقبتهای ویژه ، اولتراسوند در بررسی عملکرد ریه ها، پنوموتوراکس، افیوژن و دیافراگم  توسط دکتر محمد حقیقی فوق تخصص مراقبتهای ویژه ، اولترا سوند در روش های دسترسی به عروق مرکزی و تشخیص ترومبوز ورید عمقی  توسط دکتر علی اشرف فلوشیپ مراقبتهای ویژه ارایه شد.