AryaHospital
تاریخ 1400/03/01         ساعت 18:42:43     گروه خبری اخبار

با حضور پرستاران جدیدالورود جلسه توجیهی و آموزشی برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، جلسه توجیهی بدو ورود پرستاران جدیدالورود بیمارستان آریا،  امروز  شنبه اول خردادماه با هدف آشنایی و ارتقاء آگاهی کارکنان  در سالن  اجتماعات  بیمارستان آریا برگزار شد.در این جلسه اصول گزارش نویسی، تزریق خون، احیاء قلبی ریوی آموزش به بیمار، توسط نبی زاده، سوپروایزر آموزشی  ارائه شد.گفتنی است، در این دوره آموزشی، 14 نفر از پرستاران جدیدالورود حضور داشتند.