AryaHospital
تاریخ 1400/02/16         ساعت 19:42:47     گروه خبری اخبار

وبینار سکته مغزی و درمان های نوین با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، امروز پنجشنبه 16 اردیبهشت ماه  وبینار سکته مغزی و درمان های نوین  برگزار شد در این برنامه آموزشی که به  همت کمیته علمی بیمارستان آریا و به صورت مجازی و با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان  برگزار شد مباحث آموزشی شامل تعریف اپیدمیولوژی و بررسی اولیه بیمار سکته مغزی توسط دکتر بابک بخشایش متخصص مغز و اعصاب (فلوشیپ صرع)، اقدامات تشخیصی در سکته مغزی توسط دکتر عالیا صابری متخصص مغز و اعصاب ، تنگی کاروتید و درمان  توسط دکتر حامد رمضانی  متخصص مغز و اعصاب ، اینترونشن در سکته مغزی توسط دکتر یاسر مودبی متخصص مغز و اعصاب (فلوشیپ اینترونشن)، ترومبولیتیک تراپی  توسط دکتر الهام مقرب لو متخصص مغز و اعصاب ، پیشگیری از سکته مغزی توسط دکتر حجت جانشین متخصص مغز و اعصاب و  اقدامات توانبخشی  توسط بابک برکادهی فیزیوتراپیست ارایه شد.