AryaHospital
نوتوانی قلب EECP
بازتوانی قلب، مجموعه ای از خدمات طبی شامل تغییر سبک زندگی بیمار در جهت داشتن یک زندگی سالم و برنامه های ارتقاء سلامت بیماران مانند کنترل ریسک فاکتورهای بیماریهای قلبی عروقی است که در نهایت باعث افزایش سطح کیفی زندگی بیماران قلبی وتسریع در بازگشت به کار و روند طبیعی زندگی آنان می شود.

برنامه هایی که در این بخش برای مراجعین ارائه و اجرا می شوند شامل ویزیت توسط پزشک بازتوانی قلب و چکاپ کلی و کنترل ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی مانند پرفشاری خون (HTN)، چربی خون بالا (HLP)، دیابت شیرین (DM) و در صورت نیاز به مشاوره و ویزیت، ارجاع به کلینیک های تخصصی قلب و داخلی می باشد. سایر برنامه ها شامل ترک سیگار و دیگر مواد مضر، کنترل وزن، کنترل تعارضات و بیماریهای روانی که بر قلب و عروق و روند بیماری قلبی اثرات سوء دارند

مثل استرس، اضطراب و افسردگی و... و جلسات درمانی انجام گرفته مثل CABG و PTCA . برنامه بازتوانی قلب برای بیماران قلبی، چه افرادیکه عمل جراحی مثل CABG یا PTCA انجام داده باشند و چه انجام نداده باشند اجرا می شود. طبق نتایج آخرین تحقیقات در مراکز بازتوانی قلبی خارج وداخل کشور، اثرات بازتوانی قلب بسیار مفید و موثر می باشد و باعث کنترل علائم بیماری قلبی، افزایش توان قلبی عروقی افزایش توان فعالیتی ـ ورزشی، کنترل ریسک فاکتورهای بیماری قلبی عروقی و حتی کنترل پیشرفت بیماری قلبی و کاهش نیاز به عمل جراحی قلب مجدد یا PTCA مجدد می شود.