AryaHospital
بخش نوزادان
رئیس بخش:آقای دکتر رنجکش
سرپرستار بخش:خانم میرزاجانی
منشی بخش:خانم صدیق پور

شماره تماس: 454

تعداد کات: 19 عدد

خدمات ارائه شده در این بخش:

1-پذیرش نوزادان متولد شده در بیمارستان(well- baby) ، اجرای ارزیابی های استاندارد نوزاد،واکسیناسیون و آموزش به مادران

2- مراقبت از نوزادان مبتلا به ایکتر ،پنومونی و....

والدین گرامی خواهشمند است در هنگام ترخیص مادر و نوزاد به کلیه توضیحات (برگه های ویژه نظیر پمفلت آموزشی،برگه واکسیناسیون،نسخه های پزشک و ...) توجه فرمائید و در صورت هرگونه سوال و ابهامی با بخش پاسخگوی شما خواهد بود.

راهنمای بخش نوزادان

نوزاد شما پس از تولد از اتاق عمل/بخش زایمان با برگه ارزیابی سلامت نوزاد و مچ بند شناسایی تحویل پرسنل واحد نوزادان شده با تخت منتقل بخش نوزادان می شود.

برگه ارزیابی سلامت نوزاد توسط منشی بخش نوزادان به پدر یا نزدیک ترین فرد نوزاد جهت تشکیل مدارک پزشکی نوزاد داده می شود تا در واحد پذیرش تشکیل پرونده داده شود.این برگه مجدداً به بخش بازگردانده می شود.

توضیحات لازم جهت آموزش تغذیه نوزاد به مادر توسط پرستار واحد نوزادان در اسرع وقت ارائه می شود.

در طی زمان بستری نوزاد ارزیابی وضعیت تغذیه شیرخوار با شیر مادر ،موارد علائم نوزاد نظیر استفراغ با عدم تمایل به شیر مادر و سایر موارد مشابه توسط پرستار مرتباً کنترل و موارد غیر عادی به پزشک مربوط ارجاع داده می شود. در موارد خاص نظیر (نارس بودن و یا بیماری نوزاد) نوزاد در بخش نوزادان جدا از مادر تحت مراقبت قرار می گیرد تا اقدامات درمانی اجرا شود .

نوزاد در طی زمان بستری توسط پزشک (متخصص اطفال) معاینه می شود که بستگی به وضعیت نوزاد دفعات معاینه توسط پزشک مشخص می گردد.

ارائه توضیحات لازم در خصوص نوزاد در طول مدت بستری نوزاد صرفاً توسط پرسنل پرستاری واحد نوزادان انجام می شود.

در هنگام ترخیص مادر و نوزاد کلیه توضیحات حین ترخیص به مادر و نوزاد (همراه با برگه های ویژه نظیر پمفلت آموزشی،برگه واکسیناسیون،نسخه های پزشک و ...) داده می شود.

سنجش شنوائی نوزادان عادی که در کنار مادر هستند توسط کارشناس مربوط شنوائی سنجی انجام می شود و به خانواده توصیه می گردد که صرفاً ایشان پاسخگوی پرسش های خانواده می باشند.

برچسب شناسایی نوزاد (مچ بند) در طول مدت بستری نوزاد نباید از نوزاد جدا گردد .

در صورت ترخیص مادر و عدم ترخیص نوزاد به دلایل بیماری یا مشکلات نوزاد و به تشخیص پزشک معالج مجدداً پرونده جهت نوزاد تشکیل می شود.مادر نوزاد می تواند بنا به تمایل به عنوان همراه نوزاد در بخش زنان بستری باشد.