AryaHospital
داروخانه
داروخانه بیمارستان آریا مجموعه ای واقع در طبقه همکف، داخل بیمارستان بصورت سرپایی و بستری می باشد. در این داروخانه فضاهای مناسب جهت قسمت های زیر اختصاص یافته است

- مدیریت داروخانه
- نگهداری داروهای مخدر
- نگهداری داروهای یخچالی
- نسخه پیچی و تحویل دارو
- لوازم پزشکی، بهداشتی و آرایشی
داروخانه بیمارستان مسئولیت تهیه و تامین کلیه نیازهای دارویی بیمارستان را عهده دار می باشد. این داروخانه با همت مرحوم دکتر زنده یاد ابریشم چیان تاسیس گردید ویک داروساز با مدرک دکترا به عنوان مسئولین فنی شیفت صبح و عصر، پنج تکنسین داروخانه در این واحد مشغول خدمت می باشند. در حال حاضر بالغ بر 850 مورد داروهای عمومی، تخصصی و فوق تخصصی و همچنین بیش از 250 مورد لوازم پزشکی، بهداشتی و آرایشی توسط داروخانه تهیه شده و موجود می باشد. داروخانه داروهای مورد نیاز کلیه بخش‌ها، اتاق عمل و کت لب را تحویل نموده و داروهای مصرف شده در هر بخش را به صورت روزانه جهت جایگزینی به بخش مربوطه تحویل می دهد. با توجه به انعقاد قرارداد با بیمه های اصلی، داروهای مورد نیاز مراجعه کنندگان در اختیار آنان قرار می گیرد.