AryaHospital
اتاق زایمان
سرماما مسئول : خانم لاجوردی
شماره تلفن: 99 – 33759790
کد داخلی: 250

تعداد اتاق: 5 تا 2 اتاق 2 نفره – یک اتاق عومی شامل 5 تخت – 3 اتاق رویال تک تخته.
پرسنل بخش: 10 ماما – 4 خدمات.
جراحی های تحت پوشش: سزارین – Dillatation & curtage D & C – سرکلاژ – هیسترتومی.
زایمان طبیعی – زایمان زودرس – کنترل درد و پیشگیری از زایمان زودرس.
بیماران بستری در بخش: تحت نظرهای قبل از زایمان – دردهای زایمانی – Post Partion بعد از زایمان طبیعی.
نحوه ی ارائه خدمات در بخش: در بدو ورود بیمار به بخش: 1- در مواردی که با نام از طرف پزشک معالج معرفی شده باشد. پس از ررسی و شرح حال گیری، به اطلاع پزشک معالج رسانده می شود و دستورات لازم گرفته و اجرا می گردد.
در مواردی که نام پزشک مشخص نباشد. پس از گرفتن شرح حال باز وضعیت بیمار به اطلاع پزشک مربوطه یا پزشک آنکال (پزشک کشیک روز) می رسد. و دستورات پزشک اجرا می گردد.
فرم لباس ماماها در اتاق زایمان، به صورت مانتو، شلوار و مقنعه سبز می­باشد.
در شیفت صبح 3 ماما، در شیفت عصر و شب 2 ماما حضور دارند.
یک نفز خدمات در هر شیفت با یونیفورم صورتی و مقنعه کرم نیز حضور دارد.

اتاق زایمان در انتهای بخش 5 و در طبقه دوم در ضلع شمال شرقی بیمارستان قرار دارد.
در بخش 3 اتاق برای بیماران تحت نظر و یک اتاق برای خانم­های با درد زایمان در نظر گرفته شده است.
- برای رفاه حال بیماران در بخش، لطفاً فقط یک همراه زن در اتاق باشد.
- ملاقات و دیدار از بیماران فقط در ساعات ملاقات صورت گیرد.
- برای تسهیل در امور بیمه­ای، لطفاً اصل دفترچه بیمه که دارای عکس و اعتبار هست را به همراه داشته باشید.
- مهر سازمان مربوطه بر روی عکس دفترچه بیمه مهمور باشد.
- برای بیمه­های تکمیلی داشتن دستور بستری پزشک و کپی صفحه اول دفترچه الزامی است.
موارد مربوط به ترخیص بیمار:
ترخیص بیماران، پس از ویزیت پزشک معالج صورت می­گیرد. بدین ترتیب که پس از اعلام ترخیص پزشک معالج و تائید کارشناس بیمه، پرونده به کادر اداری ارجاع داده می­شود. سپس واحد ترخیص طی تماس تلفنی با بخش، همراه بیمار را جهت تسویه حساب فرا می­خواند.
لطفاً در موارد زیر حتماً پرسنل بخش را در جریان قرار دهید
- در صورتیکه بیمار شما مبتلا به بیماری خاصی هست یا از داروی خاصی مصرف می­نماید.
- اگر سابقه جراحی دارد یا حین بیهوشی قبلی دچار مشکل خاصی شده است.
- اگر بیمار نیاز به ویلچر دارد یا نقص عضو دارد.
- اگر بیمار دندان کاشته شده، لق یا مصنوعی دارد.
- اگر بیمار حساسیت داروئی یا آلرژی غذایی یا مفصلی دارد.
- آخرین آزمایش کامل خون و سونوگرافی برای بیماران اتاق عملی، الزامی است.
- به همراه داشتن اصل شناسنامه – اصل کارت ملی و دفترچه بیمه برای بستری نمودن بیماران الزامی است.