AryaHospital
تاریخ 1399/06/05         ساعت 18:46:24     گروه خبری اخبار

گرامیداشت روز کارمند در بیمارستان آریا
تصویر

 به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا در چهارمین روز شهریور ماه و همزمان با روز کارمند، دکتر اکبری مدیرعامل بیمارستان آریا با همراهی تیم مدیریتی بیمارستان با حضور در بخشهای اداری و پشتیبانی ضمن تبریک فرارسیدن این روز با توزیع بسته های شکلات از کارکنان اداری و پشتیبانی قدردانی کردند.