AryaHospital
تاریخ 1399/04/01         ساعت 18:09:53     گروه خبری اخبار

شرکت های طرف قرار داد با بیمارستان آریا طبق تعرفه جدید وزارت بهداشت مشخص شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا ، از تاریخ اول تیرماه با توجه به اعلام تعرفه های جدید وزارت بهداشت و درمان و تایید کارگروه استانی کلیه بیماران بیمه های SOS، بیمه دی ، بانک سپه ، کارکنان شاغل شرکت نفت، بیمه رازی ، بیمه نوین و بازنشسته گان شرکت نفت پذیرفته خواهند شد.

پذیرش بیماران بیمه های پایه تامین اجتماعی ، بیمه سلامت و بیمه نیروهای مسلح طبق دستورالعمل های قبلی انجام خواهد شد