AryaHospital
تاریخ 1398/05/07         ساعت 16:42:10     گروه خبری اخبار

اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان در خصوص چالش های تروما برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا،  اولین کنگره جامعه جراحان شاخه گلستان برگزار می شود. آخرین مهلت ارسال مقاله : 15 مرداد 1398 می باشد در این کنگره با گردهمایی پزشکان، اساتید و محققان برجسته، و با رویکرد " چالش های تروما (پیشگیری، مدیریت و درمان، عوارض) " طیف گسترده‌ای از موضوعات را از طریق سخنرانی ها، برگزاری کارگاه‌ها و ارائه پوستر پوشش داده و زمینه ای را فراهم می کند تا شرکت کنندگان بتوانند در مورد جدیدترین موضوعات این حوزه از جمله تازه های پیشگیری، تشخیص و آخرین نتایج و پیشرفت های تکنولوژی جراحی، مدیریت بیماری به بحث و تبادل نظر بپردازند.
گفتنی است تروما به یک جراحت شدید جسمی به بافت زنده و یا شوک بحرانی اتلاق می‌شود که می‌تواند براثر مواجهه با یک عامل فشار آسیب‌زای شدید به وجود‌آید. تروما یک مشکل عمده سلامت عمومی است.
 
 
 
 
 
 
محورهای اصلی کنگره :
  •  نقش آموزش در پیشگیری از آسیب های تروما و اقدامات پیش بیمارستانی
  • مدیریت تروما در حوادث و بحران
  • درمان های رایج، تازه های درمان و فناوری های نوین در تروما
  • ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و روانشناختی در عوارض تروماتیک
  • تروما در افراد آسیب پذیر (سالمندان- کودکان- بارداری)
  • مسائل حقوقی و قوانین و مقررات در تروما
  • عوارض تروما و مراقبت های بازتوانی
                                                                          دسترسی به سایت برگزار کننده - لطفا کلیک کنید