AryaHospital
تاریخ 1400/03/27         ساعت 19:21:26     گروه خبری اخبار

وبینار مدیریت کمپلیکاسیون های آنژیوپلاستی با حضور اساتید برجسته قلب دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد
تصویر

به گزارش روابط عمومی بیمارستان آریا، امروز پنجشنبه 27 خرداد ماه  وبینار مدیریت کمپلیکاسیون های آنژیوپلاستی (پرفوراسیون کرونر) برگزار شد در این برنامه آموزشی که به  همت کمیته علمی بیمارستان آریا و به صورت مجازی و با حضور اساتید دانشگاه علوم پزشکی گیلان  برگزار شد مباحث آموزشی شامل  ریسک فاکتورها و راهکارهای پیشگیری از کمپلیکاسیون های آنژیوپلاستی توسط دکتر رضا پوربهادر متخصص بیماریهای قلب و عروق (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی)، انواع و مدیریت پرفوراسیون  توسط دکتر فاطمه بهاروند متخصص بیماریهای قلب و عروق (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی) ، درمان های اختصاصی  همچون استنت گرافت، تزریق ترومبین، هپارین ریورسال توسط دکتر مجید چینی کار متخصص بیماریهای قلب و عروق (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی) ، درمانهای اختصاصی دیگر همچون کویل، تزریق چربی توسط دکتر فردین میربلوک متخصص بیماریهای قلب و عروق (فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی) همراه با معرفی چندین مورد بیماری ارایه شد.